Rae Hambaravi OÜ

reg.nr 10555710

tegevusluba L02448

telef. 5089963

hambaarst Andla Talpas

vastuvõtud -Aruküla tee 25,Jüri,Rae Vald

-Kuusalu tee 33,Kuusalu,Kuusalu vald

avatud E-R (teave vastuvõtu kuupäevadest ja kellaaegadest telefoni teel,kabinettide ustel ja nädala kaupa kodulehel)

ESMAABI:ägeda valu või turse puhul helistada Rae Hambaravi telefonile 5089963 E-R kella 8.00 – 17.00 või tulla kohale vastuvõtu ajal.

ESMAABI Tallinna Hambapolikliinikus telefonil 1920

Tasumine hambaravi eest:kaardimakse või sularahas.

Eesti Haigekassa Harju osakond:Lastekodu 48,Tallinn 10144

harju@haigekassa.ee

telef.16363

Terviseamet:Paldiski mnt.81,Tallinn 10617

kesk@terviseamet.ee

telef.6943500

Sotsiaalministeerium:Gonsiori 29,Tallinn 15027

info@sm.ee

Rae Hambaravi OÜ ravijärjekorra pidamise reeglid:

Esmaabi anname pöördumise päeval esimesel võimalusel ravitooli vabanemisel.

Plaaniline abi:patsiendi ravile saamine toimub võimalikult minimaalse ooteajaga.Juhul kui planeeritud ravi on lükkunud edasi patsiendi tervislikust seisundist tulenevatel põhjustel peab ta ravile saama mõistliku aja jooksul pärast põhjuse kadumist.

Ravijärjekorda peetakse nii paberkandjal kui elektrooniliselt:

-registreerimine vastuvõtu aegadel toimub teenuse osutamise kohas-patsient saab kirjaliku teatise kuhu on märgitud arsti nimi,telefoni number,vastuvõtu kuupäev ja kellaaeg

-registreerimine telefoni teel 5089963 vastuvõtu ajal või väljaspool vastuvõttu E-R kella 08.00-17.00; patsiendile teatatakse vastuvõtu kuupäev,kellaaeg ja koht

Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:

– patsiendi pere-ja eesnimi,esmasel pöördumisel

isikukood,kontakttelefon,pöördumise lühi-

kirjeldus

  • kui ravijärjekorras tuleb muudatus,siis patsienti teavitatakse võimalusel üks tööpäev ette

-põhjuse kood kui ooteaeg ületab haigekassa nõukogu lubatud maksimumpikkust

Ettepanekute,tagasiside ja rahulolematuse väljendamiseks on kabinetis vihik „Tagasiside,ettepanekud“ Tagasiside ja ettepanekud võivad olla anonüümsed patsiendi soovil.

KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD Rae Hambaravi OÜ-s

Kaebused võtame vastu ainult kirjalikult vabas vormis paberkandjal jättes selle kabinetti või saates postiaadressile (Aruküla tee 25,Jüri,Harjumaa 75301) või e-maili teel andla@andlahambaravi.ee Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi,kaebuse aluseks olevad asjaolud,tagasiside saamise soov ja viis: e-post,telefonikõne,posti teel (vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).

Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne ning üheselt mõistetav.

Anonüümsele kaebusele ei reageerita.

Arst võtab kaebuse vastu ja lisab sellele koheselt järjekorranumbri ja vastuvõtmise kuupäeva.

Kirjalikule kaebusele vastame kirjalikult 1 kalendrikuu jooksul.

Kaebuste vorme säilitatakse vastavas kaustas vähemalt kolm aastat.

Arst võtab kasutusele ennetavad ja korrigeerivad tegevused analoogiliste probleemide tekkimise vältimiseks.

Kõigil soovijatel on võimalus ja õigus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole:

Eesti Haigekassa Harju osakond:Lastekodu 48,Tallinn 10144

telef.16363,harju@haigekassa.ee

Terviseamet:Paldiski mnt.81,Tallinn 10617

telef.6943500,kesk@terviseamet.ee

Sotsiaalministeerium:Gonsiori 29,Tallinn 15027

info@sm.ee

01.01.2016