Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse puuetegainimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta  hambaravi ei kehti kõikidele puuetegainimestele. Haigekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi perearst või eriarst, mitte hambaarst. Eelkõige tulebki konsulteerida patsiendi raviarstiga ja veenduda, et see diagnoos on määratud.

Kui patsiendi perearst või erialaarst peab lähtuvalt nendest kriteeriumitest vajalikuks määrata puuetega inimesele tasuta hambaravi, siis märgib arst tervise infosüsteemis inimese raviarvele statistilise koodi (9072), mille alusel tasub inimese hambaravi eest edaspidi haigekassa.

Selleks,et tasuta plaaniline hambaravi puudega inimesele kehtima hakkaks, võib aega minna kuni kaks kuud.Viivitus on tingitud infosüsteemide andmevahetusest, mis on vajalik selleks, et patsiendi elupuhuse hambaravi kohta tekiks arstisüsteemi vajalik märge. 

Kui patsiendi tasuta hambaravi õigus on riigiportaalist eesti.ee nähtav, võib  inimene pöörduda oma hambaarsti poole ja uurida, kas raviasutusel on haigekassaga sõlmitud leping ning hakata hambaarstile aega broneerima. 

  • Hambaravi lepingupartnerid leiad kaardilt (vali erialaks “Puudega inimeste hambaravi”). Eraldi leiab kaardilt ka kõik narkoosis hambaravi pakkuvad teenuseosutajad. 

Puudega inimesele teenuse osutamiseks on kindlasti vaja,et hambaarstil oleks vajalik kogemus ja koolitus. Siinkohal teeme koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, kes hakkab läbi viima vajalikke koolitusi.